Middels het muiswieltje kan in- en uitgezoomed worden.
Door de linkermuis ingedrukt te houden kan de pagina in het scherm verplaatst worden.
 
Krantenartikel De Limburger