In deze sectie treft u allerlei zaken aan, die betrekking hebben op het Gronsvelds dialect, te activeren via de links.

Onder de link 'Algemene uitdrukkingen' zijn de Algemene uitdrukkingen en spreekwoorden in alfabetische volgorde opgenomen. Onder 'Boerderij' vindt u de woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden die in verband staan met het boerenleven. De knop 'Eten en drinken' herbergt de zegswijzen, spreekwoorden en uitdrukkingen die te maken hebben met eten, drinken en voedsel. Bij 'Godsdienst' treft u de zegswijzen, gezegden en spreekwoorden aan die in verband staan met de Godsdienst. Door middel van de knop 'Gezegd...' vindt u de uitdrukkingen, zegwijzen en spreekwoorden die beginnen met de term 'Gezegd'.

Via 'Kinderen' komt u bij een overzicht van uitdrukkingen die in verband staan met Kinderen. De knop 'Rijmpjes/versjes' spreekt voor zich. Bij 'Spelen en spelletjes' treft u de uitdrukkingen, gezegden en spreekwoorden aan die in verband staan met Spelen en spelletjes. Onder de knop 'Verkering/huw/geboorte' vindt u de uitdrukkingen, welke betrekking hebben op Verkering, huwelijk en geboorte.
Verder zijn er de 'Weerspreuken' opgenomen. Door het drukken op de knop 'Ziekten' verschijnt een overzicht van zegswijzen, spreekwoorden en uitdrukkingen die in verband staan met Ziekte en dood. Ook de knop 'Algemene woorden' behoeft geen verdere uitleg.

Na deze knoppen volgt nog de knop 'Plaatsnamen' met, in alfabetische volgorde, een lijst van plaatsen zoals deze in het dialect worden uitgesproken. Ook de herkomst en de schrijfwijze in vroeger tijden wordt aangegeven.
Tevens is op de pagina de knop 'Voornamen' opgenomen met een lijst van bekende en minder bekende Gronsveldse voornamen. Tot slot ziet u de toponiemen, inclusief een kaart c.q. plattegrond, waarop locaties staan aangeven, voorzien van een verklaring.

 

Links

Hier treft u links aan naar andere sites met dialect c.q. woordenboeken en andere interessante info: